Je bent niet ingelogd.

Agenda

Wijs op een item voor meer info.
Klik erop voor de volledige itemweergave.

Competitieverslagen

 

Sommige nieuwsberichten zijn alleen zichtbaar als je bent ingelogd als lid van ZTTV.

Door: Jasper Vilé
Ma 31 aug om 11:00 uur
ZTTV Coronapreventieprotocol
Iedereen is welkom om op onze club te komen tafeltennissen. Maar om dit in de huidige tijd mogelijk te maken hebben we wel ons Coronapreventieprotocol opgesteld. Lees deze aandachtig door voordat je bij ons komt spelen en volg deze graag op. Veel plezier.

ZTTV Coronapreventieprotocol

Door: Rens Boer
Ma 14 sep om 11:55 uur
ALV 11 september (belangrijkste wijzigingen ZTTV organisatie)

Klik op de foto voor de originele grootte
Op vrijdag 11 september werd de Algemene Ledenvergadering van ZTTV gehouden.

Hierbij alvast de belangrijkste besluiten. Uiteraard zal er nog een uitgebreid verslag worden rondgestuurd.

Ondanks dat veel clubleden zich het weekend van 4 september al hadden ingezet om voldoende stemmen te krijgen voor de wijziging van de Statuten en het HR (ruim 80% kwam uiteindelijk stemmen!), was ook de opkomst op de reguliere ALV met zo’n 20 leden goed te noemen.

Onze secretaris is druk bezig met het uitgebreide verslag maar hierbij alvast de belangrijkste veranderingen in de ZTTV organisatie:
-nieuwe vertrouwenspersoon -> Max van Engers
-nieuw bestuurslid Showdown -> Marko Molenaar
-Rens Boer trad af als penningmeester, Machiel van Hooren werd verkozen tot nieuwe penningmeester
-Jasper Vilé trad af als voorzitter, Rens Boer werd verkozen tot nieuwe voorzitter.

Door: Jasper Vilé
Vr 17 jul om 12:42 uur
Belangrijke data
Wij vinden de Statuten en Huishoudelijke reglement een dusdanig belangrijk thema, dat we hier extra activiteiten voor hebben gepland.

Lees meer om hoe we als bestuur hier vorm aangeven en welke belangrijke data je in je agenda kan zetten.

Beste leden van ZTTV,

Om al vooruit te blikken op komend seizoen, zet de volgende data in je agenda:
- vrijdag 4 september, van 19.30 uur tot 21.30 uur: Discussieavond Statuten en Huishoudelijke reglement
- zaterdag 5 september, van 10.00 uur tot 19.30 uur: Extra ALV t.b.v. stemmen over Statuten en Huishoudelijke reglement 
- vrijdag 11 september, van 19.30 uur tot 22.00 uur: Reguliere ALV 

Wij vinden de Statuten en Huishoudelijke reglement een dusdanig belangrijk thema, dat we hier extra activiteiten voor hebben gepland. Vandaar de vrijdagavond om inhoudelijk het voorstel Statuten en Huishoudelijke reglement te bespreken. De zaterdag 5 september bieden we alle leden de gelegenheid om hun stem uit te brengen. Gedurende de gehele dag kan op locatie of online je stem worden uitgebracht. Op zaterdag 5 september is er ook de gelegenheid om een balletje te slaan. 

In de ledengesprekken, die het bestuur heeft gehouden, hebben jullie allen het belang aangegeven dat Showdown ook formeel onderdeel wordt van ZTTV. In meerdere opzichten zijn ze een toegevoegde waarde voor de club. Om dit te bereiken is een wijziging in de statuten nodig. Het is  ons daarom veel waard dat alle leden of minimaal tweederde van onze leden zaterdag 5 september gebruiken om hun stem uit te brengen op de nieuwe Statuten en Huishoudelijke reglement.

De Statuten en Huishoudelijke reglement zijn voorbereid door de betreffende commissie (Erik Leenders, Peter Hendriksen, Martijn Grimme en Rens Boer), waarvoor veel dank voor het vele werk, in samenwerking met het bestuur. Zie bijlage voor de nieuwe versie van de Statuten en Huishoudelijke reglement.
 
Vrijdag 11 september houden we de reguliere ALV om terug te kijken op het afgelopen seizoen en vooruit te kijken op het komende seizoen.
 
Zet de genoemde data in je agenda.

Voorstel Huishoudelijk reglement 2020

Voorstel Statuten 2020

Door: Rens Boer
Do 28 mei om 10:31 uur
ZTTV coronapuzzel
Hierbij een mooie puzzel (Filippine) gemaakt door Paul de Jongh!

ZTTV Filippine